למורים

הצעות והמלצות שיקלו על תלמידים בעלי לקויות למידה ( דיסלקטיים)

הקדמה:

הקושי לשלב את התלמיד הדיסלקטי בשגרת הלימודים הפורמאליים נובעת מכך, שערוצי קליטת המידע שלו וגם דרכי חשיבתו שונים מאלה של התלמיד הממוצע.
לתלמיד כזה עלולים להיות קשיים בקריאה, או ברצף הקליטה של הסברים מילוליים. באותו זמן הוא יכול להיות חזק ואפילו מחונן בחשיבה ובשימוש יצירתי של המידע שהצליח לקלוט.
להלן מספר המלצות למורים שבכיתתם תלמידים דיסלקטיים והם מעוניינים לעזור להם להתמודד עם קשייהם ולהצליח בלימודים. מקור ההצעות – ניסיון בכיתה כמורה ומסיעת וכן הכרות עם אוכלוסייה זו דרך אבחון וטיפול פרטני.

במהלך השיעור:

 1. בתחילת השיעור: חשוב להגדיר את הנושא וכן לפרט את תת-הנושאים בכתב על הלוח. כתיבה של כל נושא בצבע שונה עשויה להיות מאד מועילה. במהלך השיעור. כשמגיעים לתת נושא חדש חשוב להצביע על כך.
 2.  כאשר ניתן קטע מורכב לקריאה, רצוי להרכיב שאלות הנחיה או סיכום קצר לקטע (כנ"ל, בהכנה למבחן).
 3. תלמיד דיסלקטי מתקשה בדרך כלל לפעול בשני ערוצי חשיבה: שמיעתי ומוטורי בו-זמנית, לכן הוא עלול לאבד 50% (!!!) מהקליטה עקב סיכום החומר, תוך כדי הקשבה. מכאן – רצוי לאפשר לתלמיד כזה להקשיב לתוכן השיעור בלבד ולצלם סיכום השיעור מחבר או מורה בסוף כל שיעור.

דפי עבודה:

 1. רצוי להשתמש בדפי עבודה מודפסים בעיצובי גופן כמו :מרים, דויד, נרקיסים.
 2. רצוי להימנע משימוש בגופנים מסוג גוטמן וגופנים אחרים הגורמים להרחבה, הצרה, צורה מעוגלת או מורחבת של אותיות.
 3. גודל הגופן הרצוי: 14. מרחק בין השורות (במיוחד, כאשר הטקסט ארוך) שורה וחצי, ומרחק של שורה נוספת בין הפסקאות.
 4. רצוי להשתמש בשפה ברורה בניסוח השאלות: משפטים קצרים, מילים ברורות, לא מורכבות. רצוי למעט בשימוש בקיצורים ובראשי תיבות.
 5. מבחנים ובדיקת ידע:
 6. תלמיד המתקשה בהבעה בכתב – רצוי לבחון בע"פ. תלמיד המתקשה גם בהבעה בע"פ – רצוי לאפשר לו שִיכְתוּב של התשובה.
 7. תלמיד, בעל דיסלקציה חריפה, עשוי לדעת את התשובה הנכונה לשאלה, אך יתקשה להביע את תשובתו, לכן רצוי לבחון תלמיד כזה בשאלון סגור (שאלון רב ברירתי).

התייחסות אישית:

 1. תלמיד דיסלקטי, שלא טופל כראוי , עלול לפתח דימוי עצמי נמוך (שיתבטא בסגירות/ חוסר יכולת ליצור קשרים חברתיים/ ביטחון עצמי מופרז/ חוסר מוטיבציה ללמוד/ חוסר אמונה בכוחותיו) . על כן : כל מילה טובה על הצלחה, ולו הזעירה ביותר, תשחק תפקיד חשוב בהתקדמותו של תלמיד כזה. לפעמים אף יותר מתגבורים, שעורי עזר וכד'.
 2. מאידך, גם מחמאות סתמיות כגון: "יש לך פוטנציאל" רק יגרמו להגברת תסכול. רצוי להדגיש את ההצלחות (הממשיות!) ולא להתמקד בבעיות.
 • לסיכום: השונות הלימודית עלולה ליצור קושי בכיתה ולהתגלות ככישרון בגיל מאוחר יותר. אנא, תנו דעתכם לכך ועִזרוּ לתלמיד הדיסלקטי לעבור את תקופת לימודיו בבית הספר בדרכו הוא!
 • בשם "העמותה למימוש כשרונותיהם של תלמידים דיסלקטיים"

אביטל קסלר.
(B.Ed . חינוך מיוחד ומאבחנת דינאמית, מורה ומרצה בתחום)