קיבלתי תעודת בגרות

קיבלתי תעודת בגרות

סיפורו של עידו