קשיים בחשבון פשוט – יש אפשרות להקל

מורים שעובדים עם תלמידים דיסלקטיים מכירים היטב את הקשיים של רבים מתלמידיהם לזכור ולשלוף מהזיכרון את עובדות היסוד של החשבון הפשוט. תלמידים דיסלקטיים משתמשים בדרכים שונות ומשונות, ולפעמים מתוחכמות ביותר, כדי להגיע לתוצאות של החישובים הפשוטים האלה. חוקרי המוח מצאו שוני בין תפקודי המוח של לומדים דיסלקטיים לבין אלה שאינם דיסלקטיים בהדמיית fMRI. (T.M.Evan 2014) (ראה תרגום של ריאיון עם החוקרים בסעיף "מאמרים" בשם 'המוח הדיסלקטי עשוי לפתור שאלות מתמטיות אחדות בדרך עקיפה'). ממצאיהם יכולים להסביר את הדרכים הבלתי שגרתיות של התלמידים האלה בהן הם פותרים תרגילים פשוטים.
סרבול החישובים פוגע במהירות ובדיוק ביצועיהם. קשייהם מתבטאים באטיות ובעומס בהכנת השיעורים, במיוחד בכיתות הראשונות, כשעדיין לא משתמשים במחשבון. כך התלמיד הצעיר ישתכנע שהוא "לא טוב במתמטיקה" ויאבד את הרצון ללמוד את המקצוע. הוא יישאר בקבוצה החלשה וכהמשך טבעי ילמד מתמטיקה ברמה נמוכה, אם בכלל. וזאת על-אף העובדה, שלהרבה דיסלקטים יש חשיבה מתמטית מצוינת.

מה לעשות ומה לא לעשות?
כדי למנוע את הנזק, יש לתת לתלמיד דרך לעקוף את הקושי ההתחלתי. אפשר כמובן לתת לילד מחשבון כבר מהרגע של הופעת הקושי, אבל מאוד לא רצוי. המחשב יציג בפניו את התוצאה, אבל לא ייתן את ראית הקשרים בין המספרים. הניסיון מראה, שתלמידים רבים, ולא רק בכיתות הנמוכות, לא הפנימו, שאם  17 =12+5 אז 22+5 יהיה שווה ל-27 ו-32+5 ל-37. וזו רק דוגמה אחת מסוגי טעויות רבים שנובעים מאי הכרת המבנה העשורי. רעיון יפה, שבהחלט עוזר לתלמידים רבים, נמצא במאמר מקצועי מנומק היטב (Chinn&Ashchroft 1991). במאמר מוסבר ומודגם באופן חזותי, אופיו התבניתי של המבנה העשורי. ב"ספיראלת  מספרים" – לפי הגדרתם – המחברים מראים את המחזוריות של ספרת האחדות, כאשר המספרים נכתבים ב"קפיצות" קבועות.  

לדוגמה:
בספיראלת ה-5 כל מספר שני מסתיים באותה ספרה, כפי שרואים בקצוות החצים.

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

בספיראלת ה-4 המחזוריות חוזרת בכל מספר חמישי (שימו לב! 20=4X5 ), כפי שרואים בקצוות החיצים וגם אם יורדים לאורך קו אנכי בכל מקום לאורך הספיראלה.

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

רעיון נוסף המבוסס על המחזוריות, נותנים המחברים לפתרון קל ומהיר של תרגילי חיבור וחיסור של מספרים עד 10, על-ידי בניית טבלאות של המספרים במחזורים מ-1 עד 10.

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

הטבלאות מאפשרות לתלמיד לחבר או לחסר מספרים מ-1 עד 10 מהלוח המתאים על-ידי צעד אחד למעלה או למטה. בנוסף, התלמיד מגלה, אולי אחרי רמז מהמורה, שאם  12+5=17 אז   22+45=27  ו- 32+5=37 והרווחנו עוד חוקיות.
יש אפשרות לארגן את הטבלאות בצורת חוברת קטנה, כשלוח ה-10 נמצא בבסיס, עליו לוח ה-9, כך, שטור העשרות השלמות נשאר חשוף, עליו לוח ה-8 וכך הלאה. בדרך זאת על החוברת הסגורה נוצר לוח כפל. יתרונה של החוברת הוא גודלה הקטן. החוברת נכנסת לקלמר ולא מושכת את תשומת לב של החברים לכיתה. חסרונה, הצורך לדפדף בה, לעומת הדף הפתוח שבו צריך רק להסתכל. כל תלמיד חופשי לבחור את הצורה המתאימה לו.

(טבלאות מוכנות להדפסה מצורפות באתר תחת הכותרת: המלצות מעשיות – למורי המתמטיקה)

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026
עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

כסיכום

ממצאי חוקרי פעולת המוח מאשרים ומסבירים את העובדה, שלתלמידים דיסלקטיים לעתים קרובות יש קושי בשינון עובדות היסוד של החשבון הפשוט. מצד שני, במקצועות שדורשים חשיבה מתמטית מפותחת, כמו מתמטיקאים, מדעים מדויקים, מחשבים וטכנולוגיה, נמצאים דיסלקטים רבים ומצליחים (ראה באתר זה: פרק "דיסלקציה וטכנולוגיה" או בפרק "המהפכה" עלון השוואה סטטיסטית). מכאן, שיש חשיבות רבה למנוע מצב שתלמיד "יתייאש" מלימוד החשבון בשלבים ההתחלתיים וימשיך ללמוד מתמטיקה, אם בכלל, רק ברמה המינימאלית, כדי לסיים בגרות. יש לעזור לו לעבור את קשייו הראשוניים בכל צורה אפשרית, תוך הדגשת המובנות, התבניתיות והיופי שבמספרים. בפרק הבא מומחשת משמעותה של רמת קבוצת הלימוד על פיתוח היכולת המתמטית של התלמיד הדיסלקטי.

 

 
 
The functional anatomy of single-digit arithmetic in children with
developmental dyslexia
Tanya M. Evan
NeuroImage 101 (2014) 644–652
 
 
The use of patterns
Chinn&Ashchroft
In: Dyslexia and Mathematics
T.R.&E.Miles (1991)
Routledge, London