החשיבה הויזואלית

הלומד הוויזואלי (חזותי-מרחבי)

מול הלומד המילולי (שמיעתי סדרתי)

את הקשר בין מחוננות וקשיי למידה חקרו משך שנים רבות ב"מרכז להתפתחות תלמידים מחוננים". כתוצאה מהמחקרים האלה הגיעו למסקנה, שהמאפיין המשותף בין שתי הקבוצות הוא החשיבה החזותית מרחבית, חשיבה המתרחשת בעיקר בתמונות ולא במילים. החשיבה הבלתי מילולית הזאת גורמת לקשיים במסגרת בית הספר, שמבוסס בעיקר על למידה מילולית, אבל היא גם זאת המאפשרת יצירתיות יוצאת דופן בחיי המעשה בתחומים רבים. בספרה: Upside-Down Brilliance כותבת החוקרת Dr. Linda Silverman את הדברים הבאים: "כשמתבגרים, האנשים האלה מצטיינים בשטחים המסתמכים על יכולתם המרחבית: אומנות, ארכיטקטורה, פיסיקה, אווירונאוטיקה, מחקר מתמטי, הנדסה, תכנות מחשבים וצילום"
טבלת ההשוואה הבאה תורגמה מאותו ספר.

הלומד החזותי מרחבי

השוואת מאפיינים

חזותי-מרחבי

שמיעתי-סדרתי

חושב בעיקר בתמונות

חושב בעיקר במילים

חזק בתחום החזותי

חזק בתחום השמיעתי

מסתדר טוב במרחב

מסתדר טוב עם הזמן

לומד מהכלל אל הפרט

לומד שלב-שלב

קולט מושגים כמקשה אחת

קולט מושגים כמקשה אחת

קולט בקלות מושגים מורכבים, קשה
לו עם מיומנויות פשוטות

מתקדם בשלבים מהחומר הפשוט אל המורכב יותר

טוב בהתאמת הפרטים

חושב באופן אנליטי

קולט את התמונה כולה, יכול לאבד פרטים

מתמקד בפרטים

טוב בקריאת תרשימים

קל לו לבצע הוראות מילוליות

מצליח יותר בחשיבה מתמטית מאשר בביצוע חישובים

טוב בחישובים

לומד בקלות מילים שלמות

לומד לאיית בקלות

חייב לראות את המילה כדי לאיית אותה

מאיית מילים לפי השמיעה

מעדיף להקליד ולא לכתוב

כותב מהר ויפה

ממציא שיטות ארגון מיוחדות

מאורגן היטב

מגיע באופן אינטואיטיבי לתשובות הנכונות

מראה את שלבי עבודתו בקלות

קולט לפי ראיית הקשרים המשמעותיים

זוכר חומר לא משמעותי בקלות

בעל זיכרון חזותי טוב לטווח ארוך

בעל זיכרון שמיעתי טוב לטווח קצר

זוכר לתמיד מושגים שקלט פעם, תרגול וחזרות דוחות אותו

יכול להיות זקוק לחזרות כדי לחזק את הלמידה

מפתח שיטות משלו לפתרון בעיות

קולט טוב הוראות

רגיש מאד להתייחסות מורים

לומד ללא קשר לתגובות רגשיות

יוצר פתרונות לא שגרתיים לבעיות

סתפק בתשובה אחת נכונה

התפתחות לא אחידה

מתפתח בצורה אחידה

יש הפרשים גדולים מאד בין ציוניו

לרוב משיג ציונים גבוהים

אוהב הנדסה ופיסיקה

אוהב אלגברה וכימיה

לומד שפות זרות על-ידי שמיעה יום-יומית

רוכש שפה זרה בכיתה

מחונן ביצירתיות, במכניקה, בתחום הרגשי ובתחום הטכנולוגי

טוב בלימודים פורמליים

מתפתח מאוחר

מתפתח מוקדם