המהפכה בחקר הדיסלקציה

נקודת המפנה: הופעת ספרם של זוג רופאים אמריקאים*

כבר לפני הופעת הספר נערכו  תצפיות רבות שתיעדו את יכולות הדיסלקטים, אך אנשי מקצוע רבים ראו בממצאים תוצאות  מקריות.  אותם החוקרים הבודדים, שראו את הקשר בין המבנה המוחי המיוחד של הדיסלקטים לבין היכולות המיוחדות, לא היו מצוידים  בממצאים הנוירולוגים להוכחת השערותיהם, וגם לא בנתונים סטטיסטיים המעידים על היקף התופעה.
מכאן הויכוח "האם אינשטין היה אינשטיין למרות הדיסלקציה או כתוצאה ממנה".
ההתפתחויות החדשות במחקרי המוח,  ומחקרים חדשים על דיסלקטים בוגרים, אפשרו שילוב של הממצאים וראייה מקיפה של כל התמונה. 

היתרונות בדיסלקציה

עם הופעת הספר, התקבל ההסבר המדעי של רופאים נוירולוגים על מבנה המוח של הדיסלקטי, וכיצד הוא גורם ליכולות המיוחדות. כמו כן מצוטטים בו מחקרים סטטיסטיים, אשר מוכיחים, שאין מדובר במקרים יוצאי דופן אלא בכלל האוכלוסייה הדיסלקטית. מאז הופעת הספר וכתוצאה מפעילויות רבות של המחברים, בשיתוף פעולה של רבים וטובים אחרים, הופיעו הרבה  פרסומים בנושא. למרבה הצער בינתיים הם בעיקר באנגלית. הם מופיעים ברשת, בצורת סרטונים בyou-tube, בדיווחים מכנסים, כמו Positive Dyslexia, אשר אחת מהמצגות שהוצגו בו, תורגמה גם לעברית**. חלק מהפרסומים מוגש על-ידי מומחים, חלק מפי דיסלקטים שמספרים על קשייהם בתקופת הלימודים והצלחותיהם בחיים הבוגרים. מטרתם להראות את הצד החיובי של הדיסלקציה, לשנות את דעת הקהל ולעודד תלמידים דיסלקטיים והוריהם.   

The Dyslexic Advantage, Brock & Fernette Eide*
www.dyslexia-abilities.org/positive_dyslexia.pdf **

תרגום אחד העלונים שפורסמו לחלוקה חופשית
ניתן להוריד את המאמר כתמונה (ימני על התמונה ושמירה בשם) ואז להדפיסו.