מרכז מעיין החינוך

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026