קיבלתי תעודת בגרות

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026