השלכות חינוכיות חזותי

תפיסה של תלמיד בעל קשיים במערכת החינוכיתכתוב את הכותרת כאן

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

הגישה החינוכית

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

המענה במערכת

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

האמצעים במסגרת הלימודית

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

לטווח הקצר

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

מקצועות לימוד

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

לטווח הארוך

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026

השפעה חברתית

עמותת הדיסלקטים למימוש כשרונותיהם - 04-6949026